Refundacja NFZ dla cukrzyków w 2024 roku

W 2024 roku Narodowy Fundusz Zdrowia postanowił wprowadzić zmiany w refundacji dla cukrzyków, aby ułatwić im dostęp do niezbędnej opieki medycznej. Nowe rozwiązanie ma na celu zmniejszenie kosztów leczenia tej choroby oraz poprawę jakości życia pacjentów. Artykuł został napisany przy współpracy z sklepem medyczny idiabetyk.pl.

Jakie wyroby medyczne można zakupić z opcją refundacji w 2024?

W 2024 roku osoby z cukrzycą mogą skorzystać z refundacji na szereg wyrobów medycznych, które mają na celu ułatwienie monitorowania i leczenia tej choroby. Do najważniejszych wyrobów medycznych, które można zakupić z opcją refundacji, należą:

  1. Zbiorniki na insulinę przeznaczone do osobistych pomp insulinowych – limit zwiększono do 10 sztuk miesięcznie.
  2. Sensory do ciągłego monitorowania glikemii (CGM i FGM), z różnicowaniem w zależności od wieku pacjenta, typu cukrzycy oraz szczególnych potrzeb zdrowotnych, jak ciąża czy hiperinsulinizm wrodzony.
  3. Transmitery (nadajniki) do ciągłego monitorowania glikemii, z różnicowaniem częstotliwości wymiany.
  4. Zestawy infuzyjne działające nie mniej niż 7 dni, z nową refundacją w wysokości 75 złotych za sztukę.
  5. Wyroby medyczne dla osób z chorobami rzadkimi jak hiperinsulinizm wrodzony i glikogenoza, obejmujące specjalne kategorie sensorów FGM i CGM.
  6. Pozostałe akcesoria wspierające leczenie cukrzycy, choć szczegółowe informacje o tych produktach nie zostały dokładnie określone w dostępnych źródłach.

Zmiany te odzwierciedlają dążenie do zapewnienia lepszego dostępu do nowoczesnych technologii monitorowania cukrzycy oraz zwiększenia wsparcia dla osób z tą chorobą. Refundacja na wyżej wymienione wyroby ma na celu nie tylko poprawę jakości życia osób z cukrzycą, ale także zmniejszenie ryzyka powikłań związanych z tą chorobą

Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2024 r. na wyroby medyczne dla cukrzyków

Od 1 stycznia 2024 roku wprowadzono szereg zmian w refundacji wyrobów medycznych dla osób z cukrzycą. Główne zmiany dotyczą nowych kodów wyrobów medycznych, zmian w limitach finansowania i udziale własnym pacjentów, a także rozszerzeniu kryteriów refundacji na nowe grupy pacjentów.

Zwiększono liczbę zbiorników na insulinę dla osób korzystających z pomp insulinowych – teraz przysługuje do 10 sztuk miesięcznie. Wprowadzono również nowe przepisy dotyczące refundacji sensorów do ciągłego monitorowania poziomu glikemii (CGM i FGM), w tym szczegółowe kryteria dla różnych grup wiekowych i stanów zdrowotnych. Zmiany objęły także dopłaty dla pacjentów do sensorów systemu FreeStyle Libre 2, zależnie od ich stanu zdrowotnego oraz wieku, z uwzględnieniem dzieci, kobiet w ciąży i osób niewidomych. Doprecyzowano także zasady wystawiania zleceń na refundowane wyroby, rozszerzając krąg lekarzy uprawnionych do ich przepisywania.

Nowelizacja przewiduje także, że refundacja jest możliwa tylko w przypadku niewykorzystywania innych systemów monitorowania glikemii. Wprowadzono również nowe zasady kontynuacji zlecenia na sensor, zależne od spełnienia określonych warunków dotyczących między innymi liczby zrefundowanych wcześniej pasków do glukometru i kontrolowania poziomu glikemii.

Dla pacjentów z cukrzycą typu 1 lub typu 3, wprowadzono nową kategorię refundacji sensorów FGM, obejmującą między innymi choroby rzadkie jak hiperinsulinizm wrodzony czy glikogenoza. Dodatkowo, od stycznia 2024 nie będzie można uzyskać refundacji na zestawy Medtronic Extended z powodu ich ceny przekraczającej ustalony limit.

Te zmiany mają na celu lepsze dopasowanie dostępu do wyrobów medycznych do potrzeb osób z cukrzycą oraz ułatwienie monitorowania i leczenia tej choroby.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *