Urealniamy plany inwestycyjne

I przekuwamy je w długoterminowy sukces

O nas

Dążymy do osiągania ponadprzeciętnych wyników inwestycyjnych.

Potwierdzają to strategie naszych Klientów budowane od 2007 roku.
Posiadamy umowy z wyselekcjonowanymi Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych zarówno polskimi jak i zagranicznymi.

Nasz model biznesowy i stosowna licencja KNF pozwala nam na niezależne i nieodpłatne doradztwo opierające się na wielu rozwiązaniach inwestycyjnych.

Solidność i najwyższa jakość świadczonych usług to główne cechy naszej firmy.

Usługa

Nasze usługi zawierają planowanie spadkowe, inwestycyjne, budowanie relacji.

Pozwala to naszym Klientom spojrzeć holistycznie na wiele inwestycyjnych rozwiązań.

Dzięki naszej współpracy z klientami korporacyjnymi stajemy się środowiskiem do budowania relacji biznesowych między nimi.

Długoterminowy sukces to nasze zobowiązanie, które przedkłada sprawy klienta na pierwszy plan.

Naszym celem jest osiąganie przez klientów prywatnych jak i korporacyjnych ponadprzeciętnych wyników inwestycyjnych.

Jak?

Finance Navigator jest firmą działającą jako doradca finansowy.

Nasz model biznesowy i stosowna licencja KNF pozwala nam na niezależne i nieodpłatne doradztwo opierające się na wielu rozwiązaniach inwestycyjnych.

Naszą misją jest pomoc osobom fizycznym i firmom w osiąganiu ich finansowego celu opierającego się na szerokiej produktowej dywersyfikacji portfela inwestycyjnego.

Jako zaufany doradca dostarczamy spersonalizowanych usług w sposób bezkompromisowy.

Finance Navigator otwiera możliwości w zakresie inwestowania w akcje, obligacje, złoto, waluty, nieruchomości i sztukę.

Akcje

Inwestuj nie tylko w akcje polskich spółek na GPW. Poprzez fundusze masz dostęp do giełd całego świata, w tym akcji spółek takich jak Facebook, Apple, Amazon czy Microsoft.

Obligacje

Obligacje Skarbu Państwa, obligacje indeksowane do inflacji, komunalne, korporacyjne, obligacje rynków rozwijających się. Dzięki odpowiedniej dywersyfikacji zarządzających fundusze dłużne dają możliwość osiągania stabilnych wyników stanowiących doskonałą alternatywę dla lokat bankowych.

Złoto

Złoto, srebro ale też ropa, metale przemysłowe, produkty rolne czy energetyczne dzięki funduszom inwestycyjnym stały się dostępne dla każdego inwestora.

Fundusze dają ekspozycje na ceny konkretnych surowców poprzez kontrakty terminowe. Inwestują też często w akcje spółek powiązanych z surowcami (kopalnie, huty, spółki rolne).

Waluty

Fundusze inwestycyjne, szczególnie zagraniczne, mogą ochronić inwestora przed osłabieniem się krajowej waluty. W naszej ofercie znajdują się także fundusze nominowane w walutach obcych, głównie w euro i dolarze.

Nieruchomości

Wszyscy wiemy, jak ważna jest dywersyfikacja tematów inwestycyjnych, dlatego chętnie pomożemy skontaktować się naszym klientom z fachowcami w dziedzinie nabywania i zarządzania nieruchomościami, które będą stanowić znakomite uzupełnienie inwestycji w otwarte fundusze inwestycyjne nabywane za naszym pośrednictwem.

Sztuka

 Jesteśmy pasjonatami sztuki. Chętnie porozmawiamy też o tym, alternatywnym sposobie inwestowania. 

Partnerzy

Jako licencjonowany i niezależny dystrybutor, Finance Navigator posiada umowy z wyselekcjowanymi Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych zarówno polskimi jak i zagranicznymi.

Nasza oferta to fundusze inwestycyjne otwarte o zróżnicowanych profilach ryzyka, zbudowane na wielu klasach aktywów oraz o różnych horyzontach inwestycyjnych.

Sprawdź czy Finance Navigator jest partnerem dla Ciebie.

Nasi doradcy dysponują czasem aby wysłuchać Klienta i zrozumieć jego indywidualne potrzeby a także wybrać najlepsze rozwiązanie spośród wielu inwestycyjnych produktów znajdujących się na rynku.