Polityka Prywatności

Informacja dla Użytkowników

W związku z korzystaniem przez Ciebie z naszego Serwisu pragniemy poinformować, że:

 • administratorem Twoich danych osobowych jest spółka pod firmą Finance Navigator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Adres: al. Jana Pawła II 70 lok. 60, 00-175 Warszawa, Biuro: Plac Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000274419, NIP 5213662615, REGON 147008022, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł (w pełni opłacony).
  tel: 22 379 26 65
  e-mail: info@financenavigator.pl
 • przetwarzamy Twoje dane osobowe zawarte w plikach cookies oraz Twoje dane osobowe przekazywane przez formularz kontaktowy (szczegóły informacji o plikach cookies znajdziesz poniżej)
 • Twoje dane osobowe przetwarzane będą, gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów2, za które uznajemy: marketing, w tym profilowanie (np. aby dopasować treści Serwisu do Twoich preferencji i zainteresowań); prowadzenie pomiarów, statystyk i analiz (np. aby dopasować treści Serwisu do preferencji i zainteresowań ogółu Użytkowników); zapewnienie bezpieczeństwa, funkcjonalności i stabilności Serwisu; wykrywanie botów i nadużyć podczas korzystania z Serwisu; dochodzenie i obronę przed roszczeniami [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) korzystając z serwisu internetowego www.financenavigator.pl („Serwis”) akceptujesz zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.]
 • odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące na naszą rzecz następujące usługi: doradcze, prawnicze, audytowe, informatyczne, telekomunikacyjne, marketingowe, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną,
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu terminów przedawnienia roszczeń, liczony od chwili wymagalności poszczególnych roszczeń,
 • masz prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim, w tym celu skontaktuj się z nami pod naszym adresem e-mail,
 • masz prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie, w tym profilowanie, jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, w tym celu skontaktuj się z nami pod ww. adresem e-mail,
 • masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, w tym celu skontaktuj się z nami pod naszym adresem e-mail,
 • przysługuje Ci uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • obowiązek podania danych nie jest ani wymogiem ustawowym, ani wymogiem umownym, nie stanowi też warunku zawarcia żadnej umowy,
 • przekazywanie nam przez Ciebie danych osobowych poprzez pliki cookies oraz poprzez formularz kontaktowy jest dobrowolne; niewyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies może utrudnić Ci korzystanie z Serwisu wskutek ograniczenia jego funkcjonalności (niewyrażenie zgody na podanie danych w formularzu kontaktowym uniemożliwi Ci skontaktowanie się z nami przez ten formularz).

Szczegóły na temat plików „cookies”?

Pliki „cookies” to małe pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (komputerach, smartfonach, tabletach itp) przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych. 

Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i przechowują różne informacje i ustawienia, specyficzne dla danej strony internetowej.

Pliki „cookies” używane są najczęściej w celu dostosowania wyglądu i zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz w celu ułatwienia korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają analizować ruch na stronie, zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, dzięki czemu strony www mogą być rozwijane i ulepszane.

Pliki “cookies” mogą być plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej lub mogą pozostawać na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach tych plików albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Wykorzystywane przez tą stronę pliki cookies nie zawierają danych osobowych.

Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora tej strony internetowej podlegają ich własnej polityce prywatności.

Usuwanie plików „cookies”

Korzystając z sieci internet, Twoje przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają możliwość umieszczania plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji strony internetowej.

Jeszcze więcej informacji o plikach „cookies” możesz zasięgnąć na popularnych stronach internetowych o tej tematyce w tym na: www.wszystkoociasteczkach.pl