wiele rozwiązań inwestycyjnych
w jednym miejscu

O nas

Długoterminowy sukces to nasze zobowiązanie.

Współpraca z doradcą Finance Navigator polega na wyborze odpowiedniej dla siebie zindywidualizowanej strategii spośród setek dostępnych na rynku rozwiązań oraz uważnym monitorowaniu jej. Inwestycje lubią spokój, a spokój daje dokładna wiedza na temat instrumentu w który się inwestuje oraz pełna orientacja w możliwościach jakie instrument ten stwarza. Spokój daje świadomość wszelkich możliwych scenariuszy oraz metody minimalizowania ryzyka poprzez wybór wyłącznie tych rozwiązań, która są transparentne i zrozumiałe. 

Zbuduj z nami swój autorski III Filar

Efektywne lokowanie nadwyżek finansowych lub budowanie kapitału z myślą o przyszłości swojej czy swoich bliskich to cel, który pomagamy osiągnąć. Od 2007 roku robimy to w ramach oferty Finance Navigator, od początku rynku kapitałowego w Polsce w ramach struktur bankowych i niezależnych firm, z których rekrutują się współpracujący obecnie z nami specjaliści w szerokim zakresie finansów.

LICENCJA KNF

Finance Navigator otwiera możliwości w zakresie inwestowania w akcje, obligacje, złoto, waluty, nieruchomości i sztukę.

Finance Navigator Sp. z. o.o. od 2008 r. posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na pośredniczenie w zbywaniu i odkupowaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych (decyzja nr DPF/4031/11/8/U/07/08/AS z dnia 29 stycznia 2008 r.).

NADZÓR

Solidność jest główną cechą naszej firmy.

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad działalnością Finance Navigator Sp. z o.o. , która uregulowana jest w Ustawie z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1896 ze zm.)
Więcej

DORADZTWO INWESTYCYJNE

Nasi Partnerzy potwierdzają wspólne długoterminowe cele współpracy z klientami zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym.
Usługa nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego w zakresie jednostek oraz tytułów uczestnictwa pozwala na właściwy dobór odpowiedniej polityki inwestycyjnej, dostosowanej do potrzeb konkretnego klienta. Wybór współpracujących z nami Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych nie jest sprawą przypadkową. Wynika z kilku dekad doświadczeń, ścisłej współpracy i wzajemnego zaufania. Jest to szczególnie istotne w pracy pośrednika, jakim jesteśmy, który w kontaktach z instytucjami finansowymi reprezentuje przede wszystkim interes klienta.

Zarząd

Marek Chacewicz

Prezes Zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, kierunek Finanse i Rachunkowość. W 2011 r. ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej, kierunek Metody Wyceny Spółki Kapitałowej. Tytuł Executive MBA uzyskał w 2016 r. we Francuskim Instytucie Zarządzania. Specjalista w zakresie baz danych oraz tworzenia aplikacji – absolwent Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. Z rynkiem kapitałowym związany od 2008 r., kiedy to rozpoczął pracę w Private Wealth Consulting Sp. z o.o. Początkowo zatrudniony jako Specjalista ds. Operacyjnych a następnie Dyrektor ds. Operacyjnych i Członek Zarządu spółki. Od 2016 r. związany z Niezależnym Domem Maklerskim S.A. gdzie pełnił funkcję Dyrektora Biura Oferowania i Doradztwa Korporacyjnego. Do Zarządu Finance Navigator Sp. z o.o. powołany w październiku 2020 r. Posiada licencję maklera papierów wartościowych z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego (nr 3251).

Jolanta Kwaśniewska

Wiceprezes Zarządu

Absolwentka Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji. Z rynkiem finansowym związana od 1985 r. Wieloletni pracownik Banku Handlowego w Warszawie – Starszy Dyrektor Sieci CitiGold. Od 2015 r. związana z Private Wealth Consulting Sp. z o.o. gdzie pełniła funkcję Dyrektora Regionu. Do zarządu Private Wealth Consulting Sp. z o.o. powołana w grudniu 2019 r. Członek Zarządu Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. W zarządzie Finance Navigator Sp. z o.o. od sierpnia 2021 r., odpowiedzialna za rozwój sieci sprzedaży.

Sprawdź czy Finance Navigator
jest partnerem dla Ciebie.

Nasi doradcy dysponują czasem aby wysłuchać Klienta i zrozumieć jego indywidualne potrzeby a także wybrać najlepsze rozwiązanie spośród wielu inwestycyjnych produktów znajdujących się na rynku.