Akcje

Inwestuj nie tylko w akcje polskich spółek na GPW. Poprzez fundusze masz dostęp do giełd całego świata, w tym akcji spółek takich jak Facebook, Apple, Amazon czy Microsoft.

Obligacje

Obligacje Skarbu Państwa, obligacje indeksowane do inflacji, komunalne, korporacyjne, obligacje rynków rozwijających się. Dzięki odpowiedniej dywersyfikacji zarządzających fundusze dłużne dają możliwość osiągania stabilnych wyników stanowiących doskonałą alternatywę dla lokat bankowych.

Złoto

Złoto, srebro ale też ropa, metale przemysłowe, produkty rolne czy energetyczne dzięki funduszom inwestycyjnym stały się dostępne dla każdego inwestora.

Fundusze dają ekspozycje na ceny konkretnych surowców poprzez kontrakty terminowe. Inwestują też często w akcje spółek powiązanych z surowcami (kopalnie, huty, spółki rolne).

Waluty

Fundusze inwestycyjne, szczególnie zagraniczne, mogą ochronić inwestora przed osłabieniem się krajowej waluty. W naszej ofercie znajdują się także fundusze nominowane w walutach obcych, głównie w euro i dolarze.

Nieruchomości

Wszyscy wiemy, jak ważna jest dywersyfikacja tematów inwestycyjnych, dlatego chętnie pomożemy skontaktować się naszym klientom z fachowcami w dziedzinie nabywania i zarządzania nieruchomościami, które będą stanowić znakomite uzupełnienie inwestycji w otwarte fundusze inwestycyjne nabywane za naszym pośrednictwem.

Sztuka

 Jesteśmy pasjonatami sztuki. Chętnie porozmawiamy też o tym, alternatywnym sposobie inwestowania.